Om Nordkystens Fremtid

Her fortæller vi, hvorfor det er så væsentligt at beskytte Nordkysten, og så giver vi dig et overblik over, hvor langt vi er nået.

Nordkysten på toppen af Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner har stor værdi for både dyr og mennesker.

Men storme har de senere år gnavet løs - især stormen Bodil tog store bidder af kysten og ødelagde for millioner af kroner. Formålet med projektet Nordkystens Fremtid er derfor at sikre både ejendomme, anlæg, strande, naturarealer og kulturværdier langs den nordsjællandske kyst.

Den bedste beskyttelse
Analyser af Nordkysten og dens erosionspres viser, at den bedste beskyttelse mod kronisk og akut erosion er en kombination af strandfodring med sand, grus og ral og skråningsbeskyttelser opbygget af sten. Derfor arbejder vi på at realisere denne løsning.

Projekt Nordkystens Fremtid er et stort projekt og kræver meget planlægning. Projektet er planlagt til at vare frem til 2021, og der er adskillige elementer, som skal falde på plads i løbet af de kommende år, før en endelig model for sikring af kysten er på plads.

Det begyndte med et fælles håndslag i 2014
Politikerne i de tre byråd i Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner valgte i 2014 at beskytte Nordkysten i fællesskab. De traf senere en principbeslutning om, at alle grundejere i første række og event. grundejere op til 300 meter fra kysten skal betale en del af kystsikringen.

En juridisk afklaring, som Horten-advokaterne havde lavet for kommunerne, slog fast, at kommunerne kan pålægge borgere i de 3 kommuner at betale for kystbeskyttelsen. Men der skal være et behov for beskyttelse. Også grundejere der opnår nytte af projektet kan blive pålagt at betale.

Det tekniske forprojekt gav grønt lys
I 2015 blev det tekniske forprojekt sat i gang - det skulle vise, om der overhovedet var grundlag for at sikre kysten med en kombination af hård og blød kystsikring på tværs af kommunegrænserne. Det skulle også kaste lys over, hvordan det vil påvirke naturen, hvad kommunerne kan gøre inden for lovens rammer, og hvordan kommunerne kunne fordele omkostningerne.

I august 2016 var konklusionerne klare: Det er muligt at sikre kysten med en kombination af hårde og bløde anlæg uden stor gene for naturen. De tre byråd tog stilling til rapportens konklusioner i oktober 2016 og valgte at fortsætte samarbejdet.

Derudover blev det også klart, at det er muligt at lave en kapitel 1a-sag. Det betyder, at projektet kan finansieres gennem en betalingsmodel, hvor grundejerne betaler til kystbeskyttelsen.

Orienteringsmøder i kommunerne
I begyndelsen af 2017 holdt de tre kommuner de første orienteringsmøder for alle borgere som supplement til den løbende orientering af projektets nærmere interessenter som for eksempel miljøorganisationer og kystlag.

Her kan du se kommunernes oversigt over projektplanen for Nordkystens Fremtid fra 2018 og frem:

TIDS- OG PROCESPLAN